Manuel
Rivas

Un millón de vacas
 Narrativa (Relatos)
 1989
 Edicións Xerais. Premio da Crítica en 1989 (narrativa)