Manuel
Rivas

Unha espía no reino de Galicia
 Xornalismo (Colección de artigos)
 xullo de 2004
 Edicións Xerais