Manuel
Rivas

Toxos e flores
 Xornalismo
 decembro de 1992
 Edicións Xerais