Manuel
Rivas

A man dos paíños
 Narrativa (Relatos)
 decembro de 2000
 Edicións Xerais