Manuel
Rivas

Os comedores de patacas
 Narrativa (Relatos)
 1991
 Edicións Xerais