Manuel
Rivas

O pobo da noite
 Poesía
 1996
 Edicións Xerais