Manuel
Rivas

Muller no baño
 Xornalismo
 2002
 Edicións Xerais