Manuel
Pombo Arias

A miña terra é un vello falar
 Poesía
 maio de 2022
 Editorial Galaxia