Manuel
Pombo Arias

Nacido na Pena, Sarria, o 1 de maio de 1943. É médico e escritor. Catedrático de Pediatría da Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é profesor Ad Honorem de devandita Universidade. A súa afección ao mundo das letras desenvolveuse, en boa medida, ao amparo dun mundo especial e comprometido como foi o do 68. Responsable e presentador do xa mítico Concerto de Voces Ceibes celebrado na Facultade de Medicina o 26 de abril de 1968. Publicou libros profesionais e unha obra literaria moi variada, que abarca libros de poesía, pensamento e relatos. Colaborador ocasional de prensa en castelán e en galego. En galego é autor do libro Desvendado (2020, Editorial Galaxia).

[Abril, 2021]

WEBS SOBRE O AUTOR