Manuel
Pombo Arias

O can e o gato
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 outubro de 2021
 Editorial Galaxia. Ilustracións de María Lires