Manuel
Pereira Valcárcel

Libro das viaxes
 Poesía
 2002
 Hipocampo Amigo