Manuel
Pereira Valcárcel

Inventario de fragmentos
 Poesía
 2001
 Edicións Follas Novas