Manuel
Pereira Valcárcel

Escolma poética
 Poesía
 2002
 Edición dixital