Manuel
Pereira Valcárcel

Tatuaxes
 Poesía (Poemario)
 2011
 Follas Novas Edicións