Manuel
Pereira Valcárcel

Días do final
 Narrativa
 setembro de 2007
 Editorial Galaxia