Manuel
Pereira Valcárcel

Todo morte
 Poesía
 1998
 Río Xuvia. Reeditado en 2006 por Ediciós do Castro