Manuel
Pereira Valcárcel

Rosa íntima
 Poesía
 2000
 Edicións Espiral Maior