Manuel
Lourenzo

Inventario do Patrimonio Cultural e Histórico-Artístico do Valadouro. Tomo II (Lagoa-Vilacampa)
 Divulgación
 decembro de 2021
 Concello de Alfoz. Con Isaac Ferreira
 Pisón, Xesús