Manuel
Lourenzo

Colectivas
Cemiterio. Mondoñedo (2008)
Sede da Real Academia Galega. A Coruña (1987)