Manuel
Gago

Vento e chuvia
 Narrativa
 setembro de 2015
 Edicións Xerais. Con ilustracións de Manel Cráneo