Manuel
Gago

Historia das Historias de Galicia
 Ensaio (Historia)
 abril de 2016
 Edicións Xerais