Manuel
Esteban

A ira dos mansos
 Narrativa
 outubro de 2016
 Edicións Xerais de Galicia