(1932 - 2019)

Manuel
Álvarez Torneiro

Habitante único
 Poesía
 1997
 Edicións Espiral Maior