Manel
Monteagudo

Labirinto de soños
 Poesía
 febreiro de 2022
 Medulia Editorial