Manel
Monteagudo

Mar e vento
 Poesía
 xuño de 2021
 Editorial Galaxia. Con ilustracións de Pablo Prado