M. A.
Martínez Quintanar

Historia da Filosofía. Segundo curso de Bacharelato
 Libro de texto
 agosto de 2023
 Baía Edicións