(1922 - 2020)

Luz
Pozo

Galicia ferida (A visión de Luis Seoane)
 Ensaio
 1994
 Ediciós do Castro