Luz
Pozo

Concerto de outono
 Poesía
 1981
 Ediciós do Castro