(1922 - 2020)

Luz
Pozo

Concerto de outono
 Poesía
 1981
 Ediciós do Castro