(1922 - 2020)

Luz
Pozo

A bordo de "Barco sin luces" (ou o mundo poético de Luís Pimentel)
 Ensaio
 1990
 Sotelo Blanco Edicións