(1922 - 2020)

Luz
Pozo

Mulher a facer vento
 Poesía
 maio de 1998
 Escolma poética. Ed. Tema