(1922 - 2020)

Luz
Pozo

Ondas do mar de Vigo. Erotismo e conciencia mítica nas cantigas de amigo
 Ensaio
 1996
 Edicións Espiral Maior