Luz
Darriba

Colectivas
Lalín (2015)
Asociación de Sociedades galegas da República Arxentina. Bos Aires. Arxentina (2015)
Capela de Santa María. Arzúa (2014)
Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL). Lugo (2014)
Capela de Santa María. Arzúa (2014)