(1957 - 2004)

Luísa
Villalta

Obra Dramática Completa. Sinfonía de escenas
 Teatro
 maio de 2018
 Edicións Proscritas e A. C. Alexandre Bóveda