(1957 - 2004)

Luísa
Villalta

Colectivas
San Pedro de Nós (Oleiros) (2003?)
San Pedro de Nós (Oleiros) (2003?)
San Pedro de Nós (Oleiros) (2003?)
San Pedro de Nós (Oleiros) (2003?)
Santiago de Compostela (2003)
Concello de Ferrol (2001)
Casa do Concello. Ferrol (2001)
As Pontes (2000)
Sen determinar (2000?)
Castellò de la Plana-Morella (1999)
Andorra (1996)
Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Donostia (1994)
Sen determinar (1992?)
Cospeito (1980)