(1957 - 2004)

Luísa
Villalta

A língua dos sons
 Ensaio (Artigo)
 1986
 Publicada por primeira vez na revista Agália nº 6 (1986), pp. 204-208. Edición dixital en 2004