Luís
López Alonso

O neofalantismo no ensino secundario: un espazo sen lexitimar
 Ensaio académico (Investigación sociolingüística)
 decembro de 2020
 Aparece en Revista Galega de Filoloxía, 2020, 21, 35-70.