Luís
González Tosar

A caneiro cheo
 Poesía
 1986
 Sociedade de Cultura Valle-Inclán. Editorial Galaxia. Premio Esquío de Poesía en 1985