Luís
González Tosar

Colectivas
Sen determinar (2005)
Mosteiro de Samos (2004)