Lucía
Novas

Neve
 Poesía (Poemario)
 2010
 XIII Premio de poesía Johán Carballeira. Espiral Maior