Lucía
Novas

Epiderme de estío
 Poesía (Poemario)
 2001
 IV Premio de Poesía Concello de Carral 2001. Edicións Espiral Maior