Lorena
Souto

Libros infantís e xuvenís de Galicia 2013
 Divulgación (Guía)
 2013
 Xunta de Galicia
 Pena Presas, Montserrat