(1962 - 2020)

Lino
Braxe

Luis Seoane e o teatro
 Edición crítica (Xornalismo)
 1996
 O Castro
 Seoane, Xavier