(1962 - 2020)

Lino
Braxe

Escolma de textos da audición radial de Luís Seoane Galicia Emigrante (1954-1971)
 Tradución (Xornalismo)
 abril de 1989
 O Castro
 Seoane, Xavier