(1962 - 2020)

Lino
Braxe

A máxia da palavra: Cunqueiro na radio
 Ensaio
 1991
 Sotelo Blanco Edicións
 Cunqueiro, ÁlvaroSeoane, Xavier