Kathleen
March

Entrevistas:
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010
A autora le outros autores/as:
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Sala Circular do Auditorio de Galicia (Compostela)
Ano de gravación: 2010