José Manuel
Blanco Prado

Vivencias da miña infancia
 Biografía
 Artigo publicado no Tríptico sobre a Recuperación da Feira de Pacios, Begonte (Xullo, 2006)