(1908 - 1999)

Jenaro
Marinhas del Valle

Obra dramática completa
 Teatro
 2006
 Edicións Espiral Maior
 A Coruña

 Indeterminada. Variada
 Indeterminado. Variado
 Indeterminado. Variado
 media
 Diversos interiores e exteriores rurais, urbanos e naturais
 Colectánea de trinta e unha pezas, cinco delas inéditas, escritas entre 1952 e 1998