(1908 - 1999)

Jenaro
Marinhas del Valle

Caderno de notas
 Ensaio (Diario)
 2008
 Edicións A Nosa Terra