(1908 - 1999)

Jenaro
Marinhas del Valle

A revolta e outras farsas
 Teatro
 1965
 Premio Castelao de Teatro Galego 1965
 Galaxia
 Vigo

 Teatro textual
 Drama
 Teatro realista
 media
 Int. Casa de aldea. Ext. Corredoira. Acampamento. Monte. Int. Presidio
 3 feminina/s e 14 masculina/s
 Farto da explotación e o conformismo que o rodea un mozo aldeán decide revoltarse contra todo