J. L.
Graña Muíño

Cerdido: lingua e outras realidades
 Ensaio
 1995
 Edición de autor